lu.se

Denna sida på svenska This page in English

PERC

I anslutning till AAPT Summer Meeting hålls även den amerikanska forskningskonferensen PERC. Akronymen står för Physics Education Research Conference.

PERC 2022 ägde rum i Grand Rapids, Michigan (USA), den 13-14 juli. Årets tema var hur queerteori kan integreras i fysikundervisningen. På PERC:s hemsida kan man ta del av abstracts och conference proceedings från årets och tidigare konferenser.

Läs mer om PERC på konferensens hemsida (ny flik)