lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Svenska fysikdagarna

Fysikdagarna i Lund

Fysikdagarna 2022 hålls i Lund, 15–17 juni. Det övergripande temat är svensk acceleratorbaserad forskning med fokus på CERN, FAIR, MAX IV och ESS. En sektion kommer dock att handla om undervisning och fysikdidaktisk forskning. Bland annat bidrar professor Eugenia Etkina med föreläsning och work-shop om ISLE-metoden.

Utöver parallella föreläsningsserier kommer det att bjudas på ett brett program med postersession och olika plenarföredrag och workshops. Grundskole- och gymnasielärare kan delta till kraftigt reducerad avgift.

För aktuellt program gå till hemsidan för Fysikdagarna 2022