lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Fortbildningskurser

Man kan alltid lära sig mer!

Som en del av vår verksamhet erbjuder vi fortbildningskurser av olika slag, dels i egen regi men också i samarbete med andra aktörer. Till i menyn till vänster ser du några exempel på fortbildningskurser.

 

Sommarkurs för gymnasielärare i naturvetenskap

"Naturvetenskapens världsbild" är en fortbildningskurs riktad till gymnasielärare inom naturvetenskap. Kursen utforskar koncept inom vetenskapen som utmanar vår uppfattning av världen, baserat på ny fakta från forskningsfronten. Kursens delar berör ämnesområden från Naturvetenskap 2 och ger gymnasielärare en möjlighet att använda sina kunskaper för att se vetenskap ur ett helhetsperspektiv.

Med hjälp av föreläsningar och seminarier ledda av framstående forskare och professorer vid Uppsala universitet fogar kursens delar ihop vetenskapernas pusselbitar till att skapa en helhet ­­– naturvetenskapens bidrag till vår världsbild.

Information: 

  • Kursen sker på distans via Zoom v. 24-25 (två veckor innan midsommar)
  • Föreläsningar kl. 8.00-10.00 och seminarier kl. 15.00-17.00.
  • Anmälan senast 15 mars.

Länk till kursanmälan på Antagning.se. Ny flik.