lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Man kan alltid lära sig mer!

Som en del av vår verksamhet erbjuder vi fortbildningskurser av olika slag. Så väl i egen regi som i samarbete med andra aktörer. I menyn till vänster hiittar du några exempel på aktuella eller återkommande nationella och internationella fortbildningskurser.