lu.se

Denna sida på svenska This page in English

ESERO Sverige kurser

ESERO Sverige vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm erbjuder en rad olika lärarafortbildningar såväl digitalt som på plats. Till exempel lanserade hösten 2022 två nya kurser i rymdteknik anpassade för lärare i grundskola och gymnasium.

Den ena handlar om att förstå satellitbilder och tolka dem ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Den andra om att bygga egna satelliter, programmera och kommunicera med dem.

Läs mer om ESERO Sverige och deras lärarfortbildningar (ny flik)

Kurserna körs på låg fart och kan med fördel tas på kvällstid mellan klockan 16-18. Föreläsningarna kommer att finnas inspelade och kursen ska repeteras varje höst- och vårtermin, under flera år, för att även de med tyngda arbetsscheman ska kunna få tid att delta.

Rymden och hållbar utveckling

Kursen "Rymden och hållbar utveckling" (3,0 hp) är en vidareutbildningskurs för lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). Kursen innehåller tre områden:

  • Föreläsningar om rymd och hållbarhet inom STEM-ämnena.
  • Övningar och seminarier om hur man undervisar för hållbar utveckling.
  • Ett rymdrelaterat projekt som du väljer utifrån ämne och årskurs som syftar till praktisk undervisning med din elevgrupp.

Rymdforskare från KTH kommer även att medverka med inspirationsföreläsningar.

Läs mer om kursen: Rymden och hållbar utveckling

Bygg en egen minisatellit

Kursen "Elektronik och programmering för rymdtillämpningar" (7,5 hp) riktar sig till lärare i grund- och gymnasieskolan som blivit inspirerade av till exempel ESERO CanSat och nu vill lära sig mer om elektronik och inbyggda system eller som vill öka sin kompetens för undervisning i matematik, teknik, fysik och programmering.

Läs mer om CanSat - En europeisk tävling inom rymdteknik, rymdfysik och astronomi 

Under kursen byggs och provas en minisatellit med radiolänk, kamera och olika sensorer och deltagarna får lära sig programmera den i Python och hämta ned data och skicka kommandon via radio. De får göra signalbehandling och utvärdera bild- och numeriskt data kring solcellernas energitillgång, batteriets laddning, temperatur, acceleration med mera.

Läs mer om kursen: Elektronik och programmering för rymdtillämpningar (ny flik)