lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kurser på CERN

Svensk lärarkurs på CERN v. 44

Den svenska lärarkursen på CERN 2021 kommer äga rum v. 44 mellan 31 okt - 6 nov. Anmälan till årets kurs ska ha gjorts innan midsommar. Sent inkomna anmälningar erbjuds att delta i mån av plats. 

På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Det detaljerade programmet publiceras några veckor före vecka 44. På denna sida kommer också alla föreläsningar och allt material att publiceras och göras tillgängligt för användning också efter kursen. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också delta. 

Kursen är gratis. Deltagarnas skolor står dock för resa (bokas individuellt), kost och logi. Max 30 deltagare vid varje kurstillfälle.

Länk till programmet

Internationella lärarkurser

CERN anordnar även internationella lärarkurser. Läs mer här.