lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser på CERN

Svensk lärarkurs på CERN v. 44 - INSTÄLLT 2020

Den svenska lärarkursen på CERN 2020 äger normalt rum v. 44, 25-30 oktober, men pga rådande COVID-19-pandemi är kursen 2020 inställd. Vi beklagar detta och hälsar er välkomna nästa år.

På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Det detaljerade programmet publiceras några veckor före vecka 44 (länk till programmet). På denna sida kommer också alla föreläsningar och allt material att publiceras och göras tillgängligt för användning också efter kursen. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också delta.

Kursen är gratis. Deltagarnas skolor står dock för resa (bokas individuellt), kost och logi. Max 30 deltagare vid varje kurstillfälle.

Vill du veta ungefär hur programmet ser ut? Här är programmet från den svenska lärarkursen 2017: https://indico.cern.ch/event/796953/

Internationella lärarkurser

CERN anordnar även internationella lärarkurser. Läs mer här.