lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärarlyftet

Saknar du behörighet att undervisa i fysik på högstadiet? Ingen fara - det kan du råda bot på genom att gå en kurs som Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) anordnar inom ramen för det så kallade Lärarlyftet. 

 

Några saker krävs

Lärarlyftet riktar sig till anställda lärare med behörighetsgivande lärarexamen som saknar ämnesbehörighet. Kurserna i fysik vid NRCF är uppdragsutbildningar och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Ansök nu!

Under hösten 2023 startar en ny omgång av kursen "Fysik för lärare årskurs 7-9". Anmälan sker via Lunds universitets hemsida och där finns även mer information om kursens innehåll och upplägg. Sista ansökningsdag är 17 april men sena ansökningar tas emot ända fram till kursstart.

Anmäl dig till kursen: Fysik för lärare årskurs 7-9, 45 HP (1-45 högskolepoäng)