lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan komplettera din lärarlegitimation.  Mer information om kurserna inom lärarlyftet hittar du på LUs sida för uppdragsutbildningar inom lärande och pedagogisk utbildning.

Satsningen på lärarlyftet riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen, som undervisar i ämnen som du saknar behörighet i. Våra utbildningar är uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Kurser inom lärarlyftet

 

Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp)

Kursstart HT 2020. Du som är antagen till kursen hittar all kursinformation på platformen Canvas. 

 

Fysik för lärare gymnasiet, 45 hp (45-90 hp)