lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier

Få en kunskaps- och inspirationsinjektion!

NRCF anordnar fortlöpande olika typer av seminarier riktade till skilda grupper av deltagare. Det kan handla om fysikdidaktiska lunchseminarium för fysiker och fysikutbildare, fortbildningsseminuarium för fysiklärare med mera.

Information om våra kommande seminarier, och andra seminarier av intresse, publiceras kontinuerligt på denna sida. I vänstermeny hittar du flikar till aktuella seminarium.

Tipsa gärna oss om seminarier som vi borde lägga till!

Kontakt: resurscentrum@fysik.lu.se