lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Seminarier

Kommande seminarier

Under hösten 2020 kommer vi att anordna seminarium för olika grupper och med intressant innehåll. Det handlar om fysikdidaktiska lunchseminarium för fysiker och fysikutbildare vid Fysicum, fortbildningsseminuarium för fysiklärare, mm.

Avsikten är att alla, eller delar av, dess kommer att ske online, så att många fler kan vara med och dessutom minimera risk för smittspridning av COVID-19.

Vi jobbar som bäst med schema för dessa och du finner mer information mm här inom kort. Se också vårt kalendarium.