lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lektionsverkstad kring lärande om hållbar utveckling ht 2023

Anmäl dig gärna - senast 17 augusti - till en lektionsverkstad kring lärande om hållbar utveckling som samordnas av Skolverket.

Syftet med lektionsverkstaden är att under tre digitala träffar och i samarbete med andra lärare utveckla ett färdigt lektionsupplägg kring hållbar utveckling. Målgruppen är ”lärare i naturvetenskap och teknik i grundskolan åk 6-9 samt gymnasieskolan och relaterade skolformer”.

”Du kan delta som enskild lärare eller med en grupp lärare från samma skola, till exempel ett arbetslag. Undersök gärna möjligheten att forma en grupp, till exempel med lärare från andra skolor i samma kommun du arbetar i, om du anmäler dig som enskild lärare. Förankra också ditt eller ert deltagande hos skolledningen.”

Arbetet med lektionsuppläggen introduceras och leds av Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet, som är expert på lärande om hållbar utveckling och som lett många lektionsverkstäder om det. NRCF medverkar tillsammans med resurscentrumen för biologi, kemi och teknik.

Mer information om upplägget hittar du i anmälningslänken nedan:

Anmälan till lektionsverkstad kring lärande om hållbar utveckling.


Redan under våren 2023 genomförde NRCF en digital workshop om lärande om hållbar utveckling. Workshoppen var en del av ett webbinarium som samordnades av Skolverket i samarbete med NRCF och de andra resurscentrumen. Materialet från workshoppen kan du använda som utgångspunkt för en disussionsaktivitet med dina elever:

Globala hållbarhetsmål - diskussionsaktivitet.

Mer material om hållbar utveckling och andra samhällsfrågor i fysikundervisningen kan du hitta på NRCF:s nya hemsida. Hemsidans övriga delar är ännu inte helt färdiga, men ta gärna del av resurserna om just samhällsfrågor:

Att arbeta med samhällsfrågor.