lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lunds universitets lärarfortbildningsdag

Inte enbart inspiration och ämnesfortbildning utan även ett konkret undervisningsmaterial med övningar, laborationer, fältexkursioner med mera. Det utlovar arrangörerna bakom Lunds universitets lärarfortbildningsdag 2022 som hålls den 28 oktober.

Fredagen den 28 oktober (vecka 43) erbjuder Lunds universitet och Vattenhallen Science Center, i samarbete med Skånes kommuner, en fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare. Fortbildningen är knuten till aktuell forskning, som presenteras av forskare vid Lunds universitet, och till mål i läroplanen. Lärare från hela landet är välkomna att anmäla sig till dagen.

Välj din aktivitet

Det hela börjar klockan 09.00 och avslutas klockan 15.30, inkluderat lunch. Deltagarna väljer en aktivitet för förmiddagen och en aktivitet för eftermiddagen. Det går även bra att välja att vara med endast på för- eller eftermiddagen.

På programmet står bland annat acceleratorbaserad forskning vid ESS och MAX IV, medicinsk strålningsfysik, grundläggande programmering, samt byggandet av solceller och sensorer för att mäta luftkvalitet.

Hur vet mobilen var vi är?

I anslutning till lunchen hålls även ett kort lunchföredrag ”Hur vet mobilen var vi är? Och får någon annan reda på det samtidigt?” med Anders J Johansson, forskare inom radiosystem vid Institutionen för elektro- och informationsteknik.

Förutom inspiration och ämnesfortbildning ska dagen även bidra med ett konkret material (övningar, laborationer, fältexkursioner med mera) som direkt kan användas i undervisningen. 

Det kostar 250 kronor (inklusive lunch och fika) att delta. Sista dag för anmälan är 9 oktober, 2022.

För anmälan och fullständigt program gå till Vattenhallens hemsida (ny flik)