lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om lärande för hållbar utveckling

Hur integrerar du frågeställningar om miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen? Hur kan du göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och rusta dem för framtiden? 

Dessa frågor står i fokus när Skolverket den 28 mars bjuder in till ett webbinarium om lärande för hållbar utveckling inom naturvetenskap och teknik.

Didaktiska perspektiv

Inledningsvis föreläser Leif Östman, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, om didaktiska perspektiv på det aktuella temat. Därefter får deltagarna delta i ett pass med inriktning på undervisning inom biologi, fysik, kemi eller teknik. 

NRCF medverkar

I passen ingår diskussioner och erfarenhetsutbyten utifrån stödmaterial från Skolverket och de nationella resurscentra för biologi-, fysik-, kemi- och teknikundervisning. NRCF kommer att medverka i mötet.

Webbinariet hålls den 28 mars, klockan 14:00-16:30. Det riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik i grundskolan eller gymnasieskolan och relaterade skolformer. Sista anmälningsdag är den 20 mars 2023.

Besök Skolverkets hemsida för anmälan (ny flik)