lu.se

Denna sida på svenska This page in English

IKT och fysikundervisning för den digitala generationen

IKT ger fantasin vingar - och med datorers hjälp kan vi också räkna på vingars form och vingmaterialets egenskaper. Datorberäkningar har blivit en självklar del av modern naturvetenskap, liksom datorstöd för insamling och analys av mätdata. Detta speglas också i de nya kursplanerevisionerna men på väldigt olika sätt i olika skolor.

IKT kan användas på många olika sätt i fysikundervisningen. Vi samlar här länkar till resurser av olika slag, både exempel på IKT som kan användas i fysikundervisningen, och på hur lärare på olika skolor har fått möjlighet att bygga upp förtroende att arbeta med nya verktyg som hela tiden utvecklas och förändras.

Denna sida är under uppbyggnad - vi tar gärna emot förslag på rubriker, material mm.

Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se mars 2013

 

Tracker

Tracker är ett verktyg för videoanalys och modellering. Handledning på svenska av Jonas Persson, NTNU

Compadre

Compadre är en omfattande samling undervisningsmaterial för olika nivåer.  The Physics Front för presenterar material från förskola till gymnasium. Open Source Physics tar upp fysik, beräkningar och visualiseringar.

Phet

Phet - för lärare - en stor samling simuleringar (gratis) inom naturvetenskap och teknik.

Algodoo

Algodoo - lekfullt verktyg, seriösa fysikberäkningar och många lektionsplaneringar.