lu.se

Denna sida på svenska This page in English

IKT för skolans alla ämnen

Skolverket

Skolverket

Skolverket har regeringens uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola och skola.

  • Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Multimediabyrån erbjuder många olika resurser för skolan:
  • Skolverkets sidor för IT i Skolan ger också länkar till nyhetsbrev, bloggar, rapporter och resurser.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat användningen av IT-verktyg i undervisningen i bl.a. naturorienterande ämnen.

Datorn i utbildningen

Föreningen datorn i utbidningen svarar för många aktiviteter, bl.a.

Internationellt om IKT i utbildningen