lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Undervisningsmaterial för fysikundervisning

Teknik och Natur, F-6

WWW-platsen Teknik & Natur, för förskolan och skolår 1-6, drivs i samarbete mellan Skolverket och Nationella resurscentra. Materialet är sökbart, med utgångspunkt i styrdokument en mål och centrala innehåll.

Naturfag.no

Naturfag.no har sökbart material från förskola till gymnasium (Vidaregående skole) men också olika tematiska sidor.

Compadre

Compadre är en omfattande samling undervisningsmaterial för olika nivåer.  The Physics Front för presenterar material från förskola till gymnasium. Open Source Physics tar upp fysik, beräkningar och visualiseringar.