lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Att arbeta med klimatfrågor i skolan

Alltid lika aktuellt!

Klimatfrågor anknyter på många olika sätt till lärandemålen i grundskolans årskurs 9 och i gymnasiets ämnesplaner, både inom fysik och andra ämnen.

Lunds universitet har, tillsammans med Högskolan Kristianstad, utvecklat en modul för Skolverket om Väder och Klimat. (Se också vår arbetsversion av modulen som innehåller en del ytterligare material). Länkarna nedan ger ytterligare komplettering.

    21 maj 2014 anordnade KVA, i samarbete med Skolverket en inspirationsdag i Lund (se program), följt av en workshop med exkursion 22 maj. En del av materialet från denna dag finns med i skolverksmodulen