lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Klimattoppmöte i Skolan

Klimattoppmöte i skolan lämpar sig väl för ett samarbete mellan flera olika ämnen, och vi har lagt upp exempel på relevanta lärandemål för årskurs 9 och gymnasiet. Materialet togs fram i ett Nordiskt samarbete 2012 och fanns då på flera språk. Uppdaterat material på norska finns på  klimamøte.no. Det lämpar sig också som förberedelse eller uppföljning till några av de inspirationsdagar som anordnas av SSF, IVA, KVA och Skolverket. Klimattoppmöte i Skolan finns också på Facebook. 

Läs om miljöministerns videokonferens från Durban med en gymnasieklass i december 2011.

Materialet har utvecklats som en del av ett nordiskt projekt 2011 Klimatopmøde on-line. Materialet bygger på ett norskt projekt, Klimamøde i skolen. Projektet genomfördes i samarbete med Teknologirådet i Norge och Uni-C i Danmark, med NRCF som svensk partner. Materialet pilottestades under i maj 2011, tillsammans med lärare och elever på i Danmark och på Porthällagymnasiet i Partille, som är en av Sveriges 6 WWF-skolor.

Introduktion till klimattoppmöte 2012

Under FNs klimattoppmöte i Quatar i november 2012 skall världens ledare träffas för att hitta en gemensam lösning på klimatutmaningarna. Det är bråttom som aldrig förr att få ett avtal till stånd.

Klimattoppmöte i skolan är ett rollspel om klimat för åk 9 och gymnasiet. Föutom att förhandla fram världens kanske viktigaste avtal i klassrummet så kan klassen ge råd till miljöminister Lena Ek och jämföra sina synpunkter med andra skolor. Var beredd på hög temperatur och stort engagemang!

Klimattoppmöte i skolan kan bidra till att uppfylla lärandemål i samhällskunskap, naturvetenskap, teknik, svenska och engelska och kan genomföras inom ett ämne eller som ett samarbete mellan flera ämnen. Det kan genomföras på 5-6 timmar under en dag eller utspritt över flera dagar. Upplägget förklaras steg för steg i lärarhandledningen.

Det norska Teknologirådet, har utvecklat Klimattoppmöte i skolan med stöd från Miljøverndepartementet genom Klimaløftet. År 2011 genomfördes ett nordiskt projekt i samarbete med det danska UNI-C och Nationellt Resurscentrum för Fysik i Sverige, med stöd från Nordiskt ministerråd og Klimaløftet.

Allt material blir gratis tillgängligt på www.klimamøte.no (välj språk) - det är också här som läraren registrerar klassens resultat efter att rollspelet är avslutat. 

Lektionsplanering, med förutsättningar och mål.

Lärarhandledning, instruktioner för genomförande av bilaterala förhandlingarna on-line och länkar

Gruppindelning