lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Preliminärt program

Tisdag 10 april

  9:15Registrering och fika (utanför Rydbergsalen)
10:00Välkomna (Rydbergsalen)
10:15Keynote 1: Pilar Fernandez-Ibáñez, Ulster University, UK.
Saving lives with sunlight: Solar Water Disinfection from Bench-top to Roof-top
11:15 NRCF, presentationsstafett
11:40
11:45 Jonas Persson, NTNU, Experiment i fysikundervisningen - varför?
12:05 Linda Gunnarsson, Fredrik Nordling, Fredrik Olofsson, Hulebäcksgymnasiet.
Lektionsupplägg för aktivt lärande elever.
12:45Lunch
13:45Erland Andersen, www.naturfagskurser.dk
Big Bang til Naturfag - ett nationellt lärarfortbildningsprogram för ca 400 danska lärare ht 2017.
14:05Keynote 2: Konrad Schönborn: Media Technology, Linköping University:
Interactive Visualizations - making the invisible visible in science education
15:00

Kaffe + förflyttning

15:30MAX IV
(Buss 20, 15:15 eller 15:28 från hållplats "LTH")
Photonics Explorer  (K262) Diskussioner i mindre grupp
(Sal K220+K216)
19:00Konferensmiddag, Grand Hotell

Onsdag 11 april

  8:30Rydbergsalen

Keynote 3: Claudia Haagen-Schützenhöfer, Fachdidaktikzentrum Physik, Karl-Franzens-Universität Graz
Design-Based Research: Bridging Research and Practice in Teaching and Learning Optics
 

9:30

Urban Eriksson, NRCF: Ett 3-dimensionellt universum?

9:45

Jakob Lavröd, IYPT + elever: 
Kan elever bedriva forskning?
10:10Fika + utställningsbesök med IYPT-projekt
10:40

Sal K404
Peter Nyström, NCM, Helena Johansson och Magnus Oscarsson, MIUN: 

Analys av Svenska resultat i TIMSS-advanced + diskussion

Fysiksal D (L315)
Andreas Larsson, NATDID, och Yvonne Olofsson, Visualiseringscentrum, LIU: 

Forskning och praktik på jakt efter värme - med värmekameran i klassrummet

11:25Förflyttning
11:30(Rydbergsalen)
Keynote 4: Stan Micklavzina, University of Oregon:
Science Circus - Demonstrations from a Tesla Show
12:30Lunch
13:25

(Sal K404)

Elias Euler and Bor Gregorcic, UU, Playful, scientific inquiry in an open-ended physics software

Moa Eriksson, NRCF+UU: Studenters användning av semiotiska resurser.

Kim Svensson, NRCF: Programmering för fysikförståelse

Margareta Enghag + Karin Haglund, MND; SU: 
Riskbedömningar på gymnasiets fysikkurser – en studie om elevers samtal och skrifter om strålning

Trevor Volkwyn, UU: Problem solving and coordinate systems: It's not all about complicated calculations

Fysiksal D (L315) 

Charlotte Lagerholm, HKR
Representationer och deras användning vid framställning av begrepp i fysikläromedel för högstadiet

 

 

13:50 Lena Hansson och Åsa Arvidsson, HKR+NRCF.
Naturvetenskapernas karaktär i klassrummet - möten med historiska och nutida forskare

 

 

14:40Kaffe utanför Rydbergsalen

14:50

(till senast 16)

(Rydbergsalen)
Workshop: Prova och diskutera experiment och demonstrationer från  Stan Micklavzinas föreställning
Fysiksal D (L315)
Workshop: Med telefon bland gungor, rutschbanor och karuseller - hur kan upplevelserna bidra till fysikkunskaper? 
Ann-Marie Pendrill