lu.se

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Kursplan - Fysik

"Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling." 

Ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018). https://www.skolverket.se/getFile?file=3975

 

NRCF portaler

Tivolifysik – tivoli.fysik.org

Ta med klassrummet till ett nöjesfält! 

Lekplatsfysik – fysik.org/lekplatsfysik

Fysikundervisning lämpar sig också på en lekplats. 

Frågelådan – fragelada.fysik.org

Sök upp svaret på en fysikfråga eller ställ din egen.

Övriga portaler

Snacks – fysik.org/snacks

Experiment från The Exploratorium i San Fransisco. 

Photonics Explorer – fysik.org/photonics-explorer

 

 

Övriga länkar

Kungliga Vetenskapsakademin – kva.se

KVA-videoportal (Kungliga Vetenskapsakademin)

Naturfagsenteret – naturfag.no

Sökbara norska resurser.

Institute of Physics (IoP) – iop.org

Klassrumsresurser, på engelska. 

Scientix – scientix.eu

Sökbar Europeisk lektionsdatabas, översättning på begäran.

California Institute of Technology – caltech.edu

The Feynman Lectures on Physics.