lu.se

Hitta inspirerande resurser till fysikundervisningen!

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Till NRCFs uppgifter hör att ge lärare hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra utveckla material, men ocskå genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Nedan hittar du bilder med länkar till lite mer omfattande delar av vårt material. För att göra materialet mer tillgängligt gör vi här också lista till dessa delar ("portaler")

Samlingar med länkar till eget och andras material

 • Bohr och atommodellen - ett material som togs fram till firandet 2013.
 • IKT och fysikundervisning för en digitala generationen 
 • Ljus2015 - material i anslutning till det internationella ljusåret 2015
Tävla i fysik

 

Kursplan - Fysik

"Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling." 

Ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018). https://www.skolverket.se/getFile?file=3975

 

  NRCF portaler

  Tivolifysik – tivoli.fysik.org

  Ta med klassrummet till ett nöjesfält! 

  Lekplatsfysik – fysik.org/lekplatsfysik

  Fysikundervisning lämpar sig också på en lekplats. 

  Frågelådan – fragelada.fysik.org

  Sök upp svaret på en fysikfråga eller ställ din egen.