lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förskola och förskoleklass

... utvecklar intresse och förståelse för ... enkla fysikaliska fenomen

Förskolan ska ”sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2011?). Detta innebär att man nu, på ett annat sätt än tidigare lyfter fram fysik och kemi i förskolan. Hur kan man då som förskollärare ta sig an det här uppdraget? Vad kan fysik i förskolan vara?

På de här sidorna försöker vi inspirera till att på olika sätt arbeta med fysik i förskolan. Materialet är tänkt att stödja dig som känner dig osäker och vill komma igång, men också utmana, väcka tankar och ge nya idéer till dig som redan är igång.

Den forskning som finns vad gäller naturvetenskap i förskolan lyfter fram vikten av att utgå från fenomen och frågor som är kända för barnen. Genom att lyssna på barns frågor och genom att studera vad barnen gör under den fria leken kan man få många idéer till undersökningar och samtal kring fysik! Ibland kan man planera aktiviteter som man erbjuder barnen och ibland kanske man kan ”fånga tillfällen” då barnen leker på rutschkanan eller när någon ställer en spännande fråga. Möjligheterna är oändliga - vilket så klart inte innebär att det alltid är enkelt.

Följ länkarna till vänster i menyn så hittar du mer om hur man kan arbeta med fysik i förskolan. Saknar du något på vår sida eller har något tips, hör gärna av dig till resurscentrum@fysik.lu.se. Det finns också en facebookgrupp Nätverk för naturvetenskap och teknik i förskolan.

Nyttiga länkar