lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Barns frågor - vad gör jag med dem

Det är så klart viktigt att som pedagog ställa bra frågor till barnen, men det är lika viktigt att ta barnens frågor på allvar, att signalera att deras frågor är värdefulla, antingen de är undersökningsbara eller inte. Barn ställer dock en stor mängd frågor och även till synes enkla frågor kan ibland vara komplicerade ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vad kan man göra med alla de här frågorna?

Vissa frågor kan vara möjliga att undersöka praktiskt. Som när barnet frågar om vilka byxor de ska ta om de vill åka snabbt på rutschkanan eller när barnen frågor om hur det kommer sig att skuggorna är olika långa på morgonen när de kommer till förskolan på morgonen och mitt på dagen när de ätit lunch. Här kan man, i alla fall om man har lite erfarenhet sedan tidigare, hjälpa barnen att undersöka de här fenomenen systematiskt och på ett sätt som gör att barnen känner att de har lärt sig. Andra frågor kan vara komplicerade eller av olika anledningar mindre lämpliga för undersökningar i förskolan (se Hansson, Löfgren & Pendrill 2014). Vill barnet ändå gärna veta (och du inte vet själv) så kanske det går att hitta en bok eller googla. På så sätt visar du att barnets fråga är intressant och värd att undersöka. Barnen kan också lära sig att det finns de som vet mer och man kan prata om hur forskare tar reda på saker.

Beroende av frågan är det inte alltid så lätt att googla eller hitta bra svar i böcker. Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) erbjuder er då att ställa en fråga till vår frågelåda där en av våra fysiker svarar (ibland behöver han hjälp av andra). Det går bra att fråga oavsett om det är barnen eller du som förskollärare som undrar! Välkommen med era frågor!