lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lekplats

Undersökningar på lekplatsen: ett sätt att börja i barnens verklighet

Att utgå från lekplatsen som är en välkänd miljö även för de allra yngsta förskolebarnen ger dig som pedagog stora fördelar när du ska introducera naturvetenskap för barnen. Det välkända är tryggt. Ingen börjar från noll. Alla barn har redan egna erfarenheter av hur man kan använda redskapen på lekplatsen. De har en känsla i kroppen för vad man kan uppleva där. Hur kan jag, som pedagog, ta den fria leken vidare till att bli ett undersökande av omvärlden? Först och främst behöver jag ha klart för mig för vad jag vill att barnen ska få syn på. Vad gömmer sig för fenomen i rutschkanan? Därefter får jag fundera på hur jag kan stimulera och utmana barnen att undersöka fenomenet. Undersökningarna behöver innehålla kontraster för att barnen ska kunna uppfatta både skillnader och likheter. Barnen vet t ex av erfarenhet att det kan gå olika fort när de åker rutschkana, men vad spelar egentligen roll för hur snabbt det kommer att gå? Här följer några konkreta förlag på hur man kan undersöka fysiken på lekplatsen:

  • Föremål som faller (t.ex. från klätterställningen)
  • Rutschbanor
  • Gungbrädor

Ytterligare material om lekplatsfysik hittar du i en artikel i Naturskolebladet (nr 71, 2011). Du hittar även fler uppslag på undersökningar av lekplatsen på NRCF:s lekplatsportal, dessa undersökningar är dock inte specifikt anpassade till förskolan.