lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ljus och skugga

Ljus i förskolan

Under det "Internationella ljusåret" 2015 anordnades en tävling om experiment med ljus i förskolan av Svenska Fysikersamfundet och Nationellt resurscentrum för fysik. Första pris gick till Marianne Bergvall och Ulla Sundén Petersson på avdelningen Hjortronet vid Vallvägens förskola i Järfälla. Läs mer

Se också det vinnande bidraget.

Se också en inspirationssida på engelska om undersökningar av bl.a. skuggor och ett blad med Experiment för soliga dagar .