lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Undersökningar i förskolan

Barn är under en vanlig dag i förskolan involverade i en mängd aktiviteter som man kan knyta an till när man vill arbeta med fysik i förskolan. På lekplatsen åker de rutschkana och gungar, de kanske balanserar på kanten på sandlådan eller skapar ljud genom att slå olika föremål mot varandra. Kanske fascineras någon av sin spegelbild i skeden vid måltiden, eller tävlar om vem som kan kasa längst på sina strumpor. Vid alla dessa vanliga aktiviteter i förskolan är det möjligt att som förskollärare utmana barnen så att erfarenheterna och iakttagelserna de gör blir systematiska. På så sätt kan barnen både lära sig om hur man kan undersöka saker och få möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter.

Man kan börja genom att prata med barnen om vad de gör eller ser, eller vad som händer. Hur känns det? Hur ser det ut? Hur låter det? Hur luktar det? Låt barnen beskriva och diskutera vad de upplever och upptäcker. Sådana samtal kan leda till att barnen vill prova igen och man kan diskutera vikten av att ”titta noga”. Man kan också uppmuntra barnen att göra jämförelser och lägga märke till skillnader och likheter. Eller fråga barnen vad de tror händer om…? Hur man genom att ställa den här typen av frågor kan utmana barnen och inspirera till ett undersökande kan man läsa mer om i en bok av Wynne Harlen som heter ”Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen.” Den finns på många bibliotek.

Här följer några exempel på hur man kan arbeta med fysikundersökningar:

Nationellt resurscentrum för fysik har också ett antal filmade experiment, vissa av dem kan vara användbara i förskolan, men är inte speciellt anpassade. Ännu fler experiment finns bland våra snacks.