lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysik i vardagen på förskolan

Den som arbetar med barn vet att barn ställer en mycket stor mängd frågor. Det finns studier som visar att små barn ställer över 70 frågor varje timme när de pratar med en vuxen (Chouinard, Harris & Maratsos 2007). Alla de här frågorna har så klart inte med fysik eller naturvetenskap att göra. Men vissa har det. På liknande sätt är barnen under en dag i förskolan involverade i en mängd aktiviteter (t.ex. i sin lek) där erfarenheter kan göras och diskussioner föras som kan innebära naturvetenskapliga lärtillfällen. I en studie där förskollärare fick lyssna och titta efter frågor och situationer som har med naturvetenskap att göra så hittade de frågor och situationer från många olika fysikområden (se Hansson, Löfgren & Pendrill, 2014). Det handlar om mekanik (krafter och rörelser), ljus, laddning, elektricitet och magnetism, energiomvandlingar, astronomi och väder. I artikeln, som är fritt tillgänglig, finns exempel både på vardagliga situationer och på barns frågor. Artikeln kan med fördel användas som utgångspunkt för samtal i arbetslaget kring hur man kan arbeta med naturvetenskap utifrån barns frågor och vardagliga situationer.