lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Benchmark 2061

Benchmarks, från det amerikanska projektet 2061, ger konkreta exempel på vad barn och elever bör få lära sig om naturvetenskap i olika åldrar för att så småningom nå upp till målen i gymnasiet. Benchmark 2061 konkretiserar lärandemålen under några olika rubriker, bl.a. The Nature of ScienceThe Physical SettingHistorical Perspectives, Common ThemesHabits of Mind. 

Benchmark 2061 konkretiserar lärandemål för olika årskurser: Kindergarten-2, 3-5, 6-8 och 9-12.

För lågstadiet är både målen för K-2 och 3-5 intressanta.