lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Årets runt i naturen

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2015)