lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Grundskola 7-9

Under den senare delen av grundskolan byggs det fysikaliska modelltänkandet upp utifrån observationer. Via vår hemsida, fortbildningsdagar och poängkurser försöker vi inspirera till en varierad och intressant undervisning. Du hittar mycket material i NRCFs portaler. Vi finns också i flera Facebook-grupper där du kan diskutera allt som har med fysikundervisning att göra. Du kan också leta bland frågorna i vår frågelåda - eller ställa en ny fråga om du inte hittar svar.

Kursplanen för Fysik 7-9 i Gr11 inleds med orden: 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Därefter följer en presentation av syfte, centralt innehåll  och kunskapskrav

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.