lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planering

Timplan och centralt innehåll för årskurs 7-9.

Det centrala innehållet presenteras i kursplanen under några huvudrubriker. Det är omfattande! Är det överhuvudtaget möjligt att hinna med - när timplanens 2 timmar per vecka för NT ska delas mellan fysik, kemi, biologi och teknik? En möjlighet kan vara att samarbeta med lärare i andra ämnen för att sätta fysiken i sammanhang och fördjupa förståelsen genom arbete i större ämnesövergripande temaområden. Dessa kan planeras i en cykel över flera läsår. Genom att flera lärare samarbetar blir det också möjligt att planera in och genomföra aktiviteter som studiebesök och exkursioner.

Arbetssätt och redovisningsformer kan planeras gemensamt med eleverna. För att få ett så säkert bedömningsunderlag som möjligt bör någon form av skriftlig dokumentation och muntlig presentation finnas med. Det kan vara t.ex. prov, labrapport med diagram/källkritik, film, bild, drama.

Ett ämnesövergripande arbetssätt ger större möjligheter att utveckla systematisk undersökningsförmåga, kritisk granskning, argumentation, estetisk uttrycksförmåga, kommunicera/förklara samband, problemlösningsförmåga och analysförmåga.