lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ämnesövergripande planering över fyra läsår

Tabellen ger exempel på hur man kan planera ämnesövergripande samarbeten i en flerårscykel. Några tema är länkade till ytterligare material som kommer att kompletteras.

År 1År 2År 3År 4
 
 • Bränslen/energi, nya material, miljökemi
 • Elektricitet och magnetism
 • Elektronik
 • Sex och samlevnad
 
Mat
 • Matspjälkning, livsmedel, kemiska reaktioner
 • Livscykelanalys, resurshushållning,
 • Celltyper
 • Medicinsk behandling,
 • Hälsa och miljögifter
  
 • Mekanik, krafter
 • Evolution, biologisk mångfald
 • Droger Hjärna/nervssystem, evolutionära jämförelser
 
 
 • Resor: ekosystem, klimatanpassningar, transporter, hållbar utveckling
 • Energieffektiva uppfinningar. Samhällsbygge
 
Havet
 • strömmar
 • vattenkvalitet
 • fartyg/transporter
 • navigation
 • energiflöden
 • energiförsörjning
 • miljöteknik
 • värmelära
 • meteorologi/klimat
 • kretslopp
 
 • Elektromagnetisk strålning
 • Kärnkraft
 • Big Bang
 • Astronomi
 
Från molekyl till material

 

Denna planering är utarbetad och utprovad av Ingela Bursjöö <ingela.bursjoo@centrum.goteborg.se> och kolleger på Buråsskolan i Göteborg.