lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Att arbeta med samhällsfrågor i fysikundervisningen

Att arbeta med s.k. "socio-scientific issues" kan vara ett sätt att visa relevansen av kunskaper inom fysik och naturvetenskap, samtidigt som det kan ge en fördjupad förståelse av olika fysikområden, genom att kunskapen sätts in och tillämpas i nya sammanhang. Skolans styrdokument ger tydligt stöd för att arbeta med dessa frågor.

Frågorna kan analyseras ur olika aspekter, t.ex. naturvetenskapliga, sociala, etiska, ekonomiska och estetiska. Vilka för- och nackdelar finns ur olika perspektiv?

Se också ett par förslag på hur man kan lägga upp ett tematiskt arbetsområde med samhällsanknytning

Dessa förslag togs fram under fortbildningsdagar 2013.

Under fliken Planering finns exempel på en ämnesövergripande tematisk 3(4)-årsplanering.