lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Användbart material för att inkludera samhällsfrågor i fysikundervisningen

Viten.no har material som knyter många områden i naturvetenskap till aktuella samhällsfrågor

Stochasmos: Liv i universum - Är vi ensamma? Material från ett europeiskt samarbetsprojekt

ROSE relevance of science education. Se t.ex. Svein Sjøbergs www-plats

Ratcliffe & Grace: Science Education for Citizenship (Open University Press, 2003)

Spelet stoppsträckan - från Trafikverket och Krockfilmer från Folksam

NRCF deltog under 2011 i ett nordiskt projekt, Klimatmöte i klassrummet. Bjud in kolleger från kemi, samhällskunskap, språk, geografi ... till ett ämnesövergripande samarbete. Rollspelet kan genomföras på c:a 6 lektionstimmar. Materialet har uppdaterats 2012.