lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Program 11-12 februari 2013

Program 11-12 februari 2013

Dag 1: Sal H421, Hus H, Plan 4, Fysikum

9.30-10 Resurscentrum hälsar välkommen och bjuder på fika
10-12 Att arbeta med aktuella samhällsfrågor i fysikundervisningen
12-13 Resurscentrum bjuder på lunch
13-15.45 Naturvetenskapens karaktär? Bilder av naturvetenskap?
15.45-16.15 Frida Kullberg berättar om hur hon arbetat med trafiksäkerhet och mobiltelefoner i sin klass, i anslutning till en tidigare kurs på NRCF.

Dag 2, Pufendorfinstitutet

9-11 Världsbild och skolans NO-undervisning
11-12 Att arbeta med klimat i skolans NO-undervisning
12-13 Lunch på egen hand
13-15 Experiment som kan användas vid arbete med klimatfrågan
15-16 Uppstart för eget arbete kring en vald samhällsfråga med fysikrelevans

Uppföljningstillfälle 15/4

Deltagarna berättar om sina erfarenheter av arbetet med samhällsfrågor i fysikundervisningen. Diskussioner och återkoppling. Hur kan arbetet gå vidare?