lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Trafik

Ska vi ändra hastighetsbegränsningar på svenska vägar?

och hur kan man ta hänsyn till naturvetenskapliga, ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Naturvetenskap

  • Miljöpåverkan: Hur påverkar hastigheten däcken och partiklar i luften? Leder hastighetsgränserna till det man vill? Behövs dubbdäck? Hur påverkar det miljö?
  • Mekanik - bromssträcka
  • Påverkan 90 eller 120 - hastighet, matematik+fysik
  • Placera elever med tidtagarur på t.ex. 500 m avstånd och låt dem mäta tid.
  • Mät tiden för t.ex. 50 bilar och beräkna hastigheten. Hur många kör 50 km/h? 60 km/h? ...

Redan hastigheter kan vara en ganska svår fråga. Man kan använda krockfilmer för att studera effekten av olika hastigheter - gärna gemensamt i klassen.

Andra aspekter

  • Hur många ska få böter? Bli av med körkort?
  • Kostnad för att genomföra?
  • Rädda liv - hur många?
  • Alt: Höja hastigheten på några ställen - undvik irritation, konstiga omkörningar.
  • Lagar behövs - hur bör de utformas?

Hur börjar man?

Man kan utgå från aktuella frågor, t.ex. olyckan på Tranarpsbron - varför körde så många så fort trots att det var halt? Varför körde vanliga bilar snabbt förbi räddnignsfordon? Man kan ha denna typ av fråga som en tråd genom hela mekaniken. Helst bör frågan då fungera så att man kan hålla fast vid den under hela kursen och frågan får finnas med i flera olika aspekter.

Detta förslag togs fram av en av grupperna under fortbildningsdagar 2013 om samhällsfrågor i fysikundervisningen.