lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Frågor efter avslutat arbete

  1. Varför tror du att astronomi räknas som den äldsta av alla vetenskaper?
  2. Det finns religiösa berättelser och vetenskapliga teorier om hur universum bildades. Vilken är den starkaste teorin numera och vad innebär den?
  3. ”A  star  is  born !”  - visst är väl en stjärnas liv spännande- berätta det du vet!
  4. Vi forskar mycket om universums egenskaper- hur tar astronomerna reda på denna kunskap?
  5. Vårt eget solsystem- det är nog allmänbildning att känna till våra planeter, eller hur - berätta lite om dem, gärna i rätt följd!
  6. Människan i rymden är spännande- vad vet du?
  7. Hur hänger astronomi och astrologi ihop- eller gör det det numera?
  8. Kända astronomer tillhör också allmänbildningen- vad känner du till om några av dem?
  9. Slutligen- vad tycker du själv är viktigast/roligast av det du lärt dig om astronomi?