lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kommentarer

  • Karaktärer tar bort stressen att göra bort sig inför kompisar/okända, speciellt bland tonåringar
  • Förkunskaper tas tillvara i brainstorm, övningar och bygge
  • Nyckelfrågor har inget givet rätt/fel svar
  • Kursplanemål säkerställer kvalitet utifrån styrdokument

Helhetssyn och  tvärvetenskaplighet  främjar  ”Allt  hänger  ihop- alla  spelar  roll”. Metoden skräddarsys till den egna verksamheten – gräv där du står! Berättelsen ger en röd tråd. Rollspel ger förmåga att se en annans perspektiv.