lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Atomen - och 100-årsfirandet 2013 av Bohrs atommodell

Läs mer om firandet av Bohr 2013

Dramatisering: Middag för galna vetenskapsmän

Russell Stannard har skrivit flera böcker om Farbror Albert om "modern fysik" (dvs relativitetsteori och kvantfysik som utvecklades i början av 1900-talet). I boken om "Farbror Albert och kvantjakten" finns ett kapitel "Middag för galna vetenskapsmän" ("Mad scientists dinner party") som lämpar sig väl för dramatisering. 

Personer:

Gedanken, Farbror Albert, Niels (Bohr), Werner (Heisenberg), Louis (de Broglie), Max och Max (Planck och Born), Erwin (Schrödinger)

Förberedelser:

  • Var och en av eleverna väljer en person (ev. kan 2-3 elever studera samma fysiker).
  • Sök information om denna fysiker och hans syn på fysiken
  • Förbered en kort presentation av forskaren, hans bidrag till fysiken och speciellt kvantfysik.
  • Spela upp middagsdiskussionerna.

I bokkapitlet om middag för galna vetenskapsmän finns bara manliga fysiker, tillsammans med Alberts tänkta systerdotter "Gedanken". Uppgiften kan kompletteras med att undersöka vilken roll några kvinnliga forskare spelade, t.ex. Marie Curie och Lise Meitner.

Kompletterande information om forskarna kan man, förutom on-line, hitta t.ex. i "Trettio år som skadade fysiken" eller "Mr. Tompkins underbara värld" av George Gamow eller "De dansande Wu-Li mästarna" av Gary Zukav.

American Institute of Physics har en historie-avdening med bl.a.

Eventuellt kan klassen delas - fler kapitel som lämpar sig för dramatisering finns i Alice in Quantumland av Robert Gilmore.

AIPs utställning om Einstein finns en bild från Solvay-konferensen 1927, där flera diskussioner ägde rum som inspirerat de tänkta middagsdiskussionerna i farbror Alberts bok.

Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se