lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hav - klimat och väder

Temat Hav rymmer många olika områden och kan t.ex. ta upp.

 • strömmar
 • vattenkvalitet
 • fartyg/transporter
 • navigation
 • energiflöden
 • energiförsörjning
 • miljöteknik
 • värmelära
 • meteorologi/klimat
 • kretslopp

Exempel på laborationer som kan genomföras i anslutning till området:

 1. Undersökning av pH i havsvatten
 2. Undersökning av värmeutvidgning av metaller (metallkula i en ring tex och bimetall)
 3. Arkimedes princip med isklumpar i vatten
 4. Undersökning av lufttryck med en ballong i en flaska och behålla vattnet i ett uppochnervänt glas
 5. Undersökning av luftfuktighet, temperatur, vindhastighet
 6. Undersökning av lufttryck/vakuum i ett klot sammansatt av två järnhalvor

Sidan kommer efterhand att fyllas på med material till fler delområden.

Se också exempel på hur man kan följa upp arbetsområdet.


Planeringen är baserad på material från Ingela Bursjöö.