lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hav: Klimat och väder. Uppföljning

När vi har arbetat med havet och klimat/väder som tema så är det bra att utvärdera det vi gjort så att undervisningen hela tiden kan bli bättre. Dina tankar är därför viktiga, försök alltså svara utförlig.

 1. Vi har laborerat varje vecka, vad tyckte du om och vad lärde du dig när:
  1. Vi undersökte pH i havsvatten
  2. Vi undersökte värmeutvidgning av metaller (metallkula i en ring tex och bimetall)
  3. Vi undersökte Arkimedes princip med isklumpar i vatten
  4. Vi undersökte lufttryck med en ballong i en flaska och hur man kan behålla vattnet i ett upp- och nervänt glas
  5. Vi undersökte luftfuktighet, temperatur, vindhastighet
  6. Vi undersökte lufttryck/vakuum i ett klot sammansatt av två järnhalvor
  7. Vi hade en teoretisk genomgång av effekt och verkningsgrad?
 2. Vi har också haft besök av teknologer och haft fysikundervisning på lekplatsen. Vad tyckte du om det och vad lärde du dig?
 3. Ni har sett på filmer, bland annat An Inconvenient Truth och  jobbat  med Ryans’  well om vattenförsörjning. Vad tyckte du om dessa filmer och vad lärde du dig?
 4. Du har arbetat med en egen fördjupning
  1. Hur använde du tiden (du fick uppgiften 5 veckor innan den skulle redovisas)?
  2. Hur tyckte du presentationen gick?
  3. Jämför att läsa in text inför ett prov och att fördjupa dig med bara två frågor (i detta fall att upptäcka ett problem, tex med klimatförändringar, och sedan försöka lösa det). Hur påverkar det ditt intresse? Tycker du är det svårare eller lättare, bättre eller sämre, än att läsa inför ett prov?
 5. Slutligen! Nu när du haft 8 timmars undervisning om hav, klimat, miljö, energi- är det kunskaper du tror är viktiga för dig? Varför/varför inte?

Detta material har utvecklats av Ingela Bursjöö, Buråsskolan, Göteborg. ingela.bursjoo@centrum.goteborg.se