lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Luftfuktighet

Ju varmare luften är, ju mer vattenånga kan den hålla. Figuren (från Mattsson och Andbert 1994) visar hur många gram vattenånga det som mest kan finnas i luft vid olika temperaturer (den relativa luftfuktigheten är då 100%).

Betydelsen av temperatur för luftens förmåga att hålla vattenånga märks tydligt när dimman lättar efterhand som luften värms upp eller när daggen faller på kvällen. 

Att mäta relativ luftfuktighet

För att mäta den relativa luftfuktigheten används en psykrometer. Den består av två termometrar där den ena termometern har en fuktad gasbinda fäst runt kulan medan den andra avläses som vanligt. Då vatten avdunstar från termometern med gasbinda kommer denna att visa en lägre temperatur än den torra termometern. Ju större temperaturskillnad som uppmäts mellan de båda termometrarna desto torrare luft är det. 

Temperatur, torra termometernTemperaturskillnad mellan termometrarna
0 °C1 °C2 °C3 °C4 °C5 °C6 °C7 °C8 °C9 °C10 °C
30 °C9791847872666055494440
25 °C9790837669625650443933
20 °C9789817365585144383225
15 °C9788797061534437292215