lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ... ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att<

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

  • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.  
  • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
  • Samtal och diskussioner samt argumentation.