lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Teknik

Utdrag ur kursplanen för teknik med speciell anknytning till tematiskt arbete kring klimatfrågan.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Eleverna ska ges förutsättningar att ... värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

• Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.