lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Material

Mål: Att se samband mellan hur ett ämne är uppbyggt, dess egenskaper och användning.

Målgrupp: år 6-9

Nyckelbegrepp: Aggregationstillstånd, elasticitet, löslighet, hårdhet, genomskinlighet, pH, hållfasthet, livscykelanalys, färg, kristallstruktur, hälsopåverkan, resursåtgång, elektrisk ledningsförmåga, densitet, partikelteori/atom/jon/molekyl.

Bedömning: Varje laboration skall planeras, beskrivas och förklaras i en rapport, använd gärna digitalkamera och skisser för att visa resultat. Bedömningsunderlag ges utifrån nivåerna

  • G: deltar och visar grundläggande basfaktakunskaper och säkerhetsmedvetande,
  • VG: deltar aktivt i enskilt såväl som gruppbaserat arbete och redovisar muntligt och skriftligt god förståelse för området,
  • MVG: visar förtrogenhet med området och kan koppla i tid och rum till en helhet och sammanhang.

Uppdrag

Varje uppdrag måste bedömas utifrån riskanalys av läraren med avseende på de lokala förutsättningarna.

  • Uppdrag 1: Undersök med ledningsprovare vilka ämnen som leder ström och vilka som isolerar. Vad kan de användas till?
  • Uppdrag 2: Väg en isbit och förvara den i 30 minuter så att så lite som möjligt smälter. Hur påverkar isoleringsförmåga värme/kyla i vår vardag?
  • Uppdrag 3: I en flaska med lika delar färgat vatten och lacknafta läggs bitar av ex lego, metall, kork för att se hur deras olika densitet påverkar hur de flyter/sjunker.
  • Uppdrag 4: Fånga upp förbränningsprodukterna av ett stearinljus- vart tar stearinet vägen, varifrån kommer vattnet och sotet?
  • Uppdrag 5: Mät pH i kranvatten, juice, diskmedel mfl vardagsprodukter med indikator och pH-mätare. Hur påverkar pH-värde miljö och hälsa?
  • Uppdrag 6: Beskrivning av ett ämne. Välj ett ämne och beskriv det med typiska egenskaper utan att visa ämnet dess egenskaper så att din kompis kan få reda på vilket ämne det är. Ex glas, metall, jord, knäckebröd, socker, koksalt, luft. 

Andra aktiviteter:

Studiet av materialegenskaper kan kombineras med estetiska ämnen, t.ex. arbete med papperslera.

WebElements presenterar upp många olika materialegenskaper för ämnena i periodiska systemet.

Planering från Ingela Bursjöö