lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Mekanik - testa dina kunskaper

 1. Vad handlar mekanik om och varför behöver vi kunna något om det?
 2. Nu har du lärt dig använda en dynamometer, beskriv hur den fungerar!
 3. Ibland slarvar vi när vi pratar och kan blanda ihop ord som vikt, tyngd, massa. Men vill man vara exakt är det bra att veta deras skillnader och likheter. Så vad betyder vikt, tyngd och massa?
 4. När vi tog reda på hur man hittar tyngdpunkten hos ett oregelbundet föremål gjorde vi en laboration med ett lod. Beskriv hur det gick till!
 5. Om du står med ryggen mot en vägg och försöker böja dig ner mot golvet med raka ben går det inte så bra, varför?
 6. Om två olika tunga personer gungar på en gungbräda kan de sitta på olika avstånd och klara av att ha jämvikt. Beskriv hur du kan räkna ut avståndet!
 7. Momentlagen är ett exempel Mekanikens gyllene regel, som också är bra att kunna när du behöver lyfta en tung sten, vinna en armbrytning eller cykla uppför en brant backe. Vad säger den gyllene regeln?
 8. Du sitter på en stol utan att trilla igenom. Rita upp de krafter som verkar på dig då!
 9. Tröghetslagen är en viktig naturlag och märks väldigt väl när man rör sig. Beskriv den och förklara med hjälp av den varför det är viktigt att alla använder säkerhetsbälte!
 10. I en tvättmaskin märks centrifugalkraften och centripetalkraften, beskriv detta!
 11. Lisebergs slänggungor visar väldigt mycket fysiklagar kring rotation, om du tappade något du hade i en ficka när du åkte slänggunga, hur skulle det röra sig?
 12. Friktionen påverkar bromssträckan och du behöver kunna förklara kombinationen av underlag och hastighet och hur de påverkar hur lång tid det tar att bromsa.
 13. Hur är det med reaktionstiden när man ska bromsa - hur långt hinner du åka om reaktionstiden är en sekund och hastigheten är 90 km/h? (Tips: 90 km/h = 25 m/s)
 14. När en pendel gungar fram och tillbaka - en gunga till exempel - är det bara en enda sak du kan ändra som påverkar svängningstiden, vilken då? Hur ska du göra för att minska svängningstiden? Vad skulle hända med svängningstiden om gungan stod på månen?
 15. I en dragkamp mellan två lag är det många krafter inblandade, rita en figur som visar de krafter du känner till!
 16. Nu kommer lite frågor för 8-9:orna! När du åker karusell ändras inte farten men däremot hastigheten! Det låter konstigt, men du kan säkert förklara!
 17. Accelerationen märks tydligt i ett fritt fall, beskriv vad som händer med en fallskärmshoppare hela vägen ner!
 18. Hur är det med den relativa farten när två bilar kör jämsides och när de är mötande?
 19. Att lyfta saker kräver ett arbete, detta kan man räkna ut om man vet två saker, hur gör du?
 20. När vi sprang i trappor på tid räknade vi också ut effekten i J/s, dvs W. Vilken person gör av med mest energi – en lätt och snabb eller en tung och långsam?
 21. När vi sprang uppför trappan ökade vi vår lägesenergi, det krävdes arbete. Vad måste vi göra då?
 22. När vi säger att energi inte kan ta slut, bara omvandlas, har vi använt energiprincipen. Med hjälp av den och din kunskap om lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, ljudenergi, kemisk energi ( ex olja, mat) och ljusenergi kan du beskriva
  1.  en bil som kör från Göteborg till Umeå
  2.  ett vattenfall som används till ett vattenkraftverk

Detta test är utarbetat av Ingela Bursjöö