lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ljus och ljud

Ljus och ljud är exempel på vågor av väldigt olika slag. Medan ljus är en elektromagnetisk våg är ljud en mekanisk våg med rörelser hos atomer och molekyler.

Exempel på frågor efter ett arbete om ljus och ljud.

Av intresse är också en avhandling av Eva West: Undervisning och lärande i naturvetenskap: Elevers lärande i relation till en forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa