lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ljus och ljud: Eftertest

 1. Varför upplever vi himlen som blå?
 2. Hur skulle livet på jorden sett ut utan ljusenergi?
 3. Hur fungerar elektromagnetiska vågor, till exempel radio- mikro-, röntgenvågor? rita gärna figurer...
 4. Vad har mest energi av IR (infrarött)-ljus och UV (ultraviolett)-ljus?
 5. Det synliga ljuset finns inom ett ganska smalt våglängdsområde, mellan vilka våglängder kan vi människor se?
 6. Hur fungerar en kikare?
 7. Hur fungerar ett mikroskop?
 8. Glasögon/kontaktlinser hjälper om vi är närsynta eller långsynta- hur fungerar de? Rita gärna här också...
 9. Vad är en foton?
 10. Ljusets hastighet?
 11. Ljusets rörelse- kan det till exempel gå runt ett hörn?
 12. Skuggor är ett bevis på att...
 13. Optiska fibrer- hur fungerar de?
 14. Hur uppkommer en regnbåge?
 15. Vad är egentligen vitt ljus?
 16. Vilka färger finns i en regnbåge- och i vilken ordning kommer de?
 17. Hur hög behöver en spegel vara för att du ska kunna se hela dig själv när du står två meter från den? Hur hög behöver den vara om du ska kunna se dig själv när du står en halv meter från den? Här måste du nog rita figur...
 18. Massor av teknik bygger på optik; kameran, TV ́n, datorskärmen, mobilnätet/Internet, rymdteleskop, 3D-TV... försök förklara hur de fungerar i stora drag...
 19. Så till den sista frågan som sammanfattar ; vad är egentligen LJUS - sammanfatta snyggt med en (lång?) mening
 20. Och nu kommer frågorna om LJUD=AKUSTIK - varför kan ljus gå genom "tomma rymden" men inte LJUD?
 21. Vad är den stora skillnaden på ljudvågor och ljusvågor?
 22. Människans hörsel är inte bäst i djurriket, vi kan höra från ca ... Hz till .......... Hz (Hertz är enheten för frekvens, dvs svängningar per sekund
 23. När man lyfter telefonluren kommer en kopplingston som har frekvensen.... Hz
 24. Tänk på en gitarrsträng. Hur svänger den vid låga toner jämfört med höga toner?
 25. Hög ton är inte samma sak som högt ljud. Högt ljud mäts i decibel (dB) och skadar våra öron rejält-  vad kan du om de olika ljudnivågränserna för att hörseln skall skadas
 26. Tinnitus är ett allvarligt problem, speciellt bland musikälskare som ibland glömmer bort att konserter och hörlurar ger för mycket och för högt ljud. Hur skall man skydda sin hörsel?  
 27. Nu till själva örat- hur kommer egentligen ljudet in i kroppen och tolkas i hjärnan
 28. Åskan och blixten hör ihop- men kommer inte alltid samtidigt till våra sinnesorgan- varför det?
 29. Varför låter rösten annorlunda när du hör dig själv inspelad?
 30. Ljud vi inte kan höra, tex ultraljud och infraljud kan användas till tekniska hjälpmedel, kan du ge exempel?
 31. Förr spelade man in ljud på LP-skivor och kassettband, nu på CD-skivor, hårddiskar och flashminnen - hur fungerar dessa i grova drag?
 32. Tänk dig en dag som döv eller blind - vilka skulle vara de största skillnaderna mot hur du lever nu?

Ingela Bursjöö