lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Samhällsfrågor

Varför behövs fysikkunskaper i dagens samhälle? Hur kan skolfysiken ge eleverna relevant medborgar-kunskap? Ska skolans fysik ta upp samhällsfrågor - eller ska vi överlåta det till samhällskunskapsämnet?

Att arbeta med s.k. "socio-scientific issues" kan vara ett sätt att visa relevansen av kunskaper inom fysik och naturvetenskap, samtidigt som det kan ge en fördjupad förståelse av olika fysikområden, genom att kunskapen sätts in och tillämpas i nya sammanhang. Skolans styrdokument ger tydligt stöd för att arbeta med dessa frågor.

NRCF deltog under 2011 i ett nordiskt projekt, Klimatmöte i klassrummet. Bjud in kolleger från kemi, samhällskunskap, språk, geografi ... till ett ämnesövergripande samarbete. Rollspelet kan genomföras på c:a 6 lektionstimmar. Materialet har uppdaterats 2012.

Det Europeiska Fysikersamfundet, EPS, har bildat ett "Forum physics and society", som har skrivit en resolution om Physics and Society, inklusive ett kapitel om undervisning. Bildandet av detta FPS var inspirerat av det amerikanska fysikersamfundets motsvarande enhet. Se även en resurssida om Physics and Society Education och läroboken Physics, Concepts and Connections, som tar upp många samhällsfrågor kopplade till fysik.

Mer om fysik i samhället

/AMP