lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Playground Safety and Risk Management

Playground Safety and Risk Management

Standards for playground safety reduce the risk for accidents. How should the requirement for a safe playground be balanced with desires to stimulate children's play and development? Some studies show that when playgrounds are made too safe, the development of risk awareness is hampered, which may lead to increased risk for more serious accidents later in life.

David Eager works on standards for playground safety. In his presentation he will discuss the work to balance safety and challenges, to make playgrounds a safe as necessary - not as safe as possible.

Lekplatssäkerhet och riskhantering

Standarder för lekplatser minskar olycksriskerna. Hur balanseras kraven på säkerhet med önskemål om att stimulera barns lek och utveckling? Det finns studier som visar att alltför säkra lekplatser leder till en sämre utvecklad förmåga till riskbedömning, vilket i sin tur kan leda till allvarligare olyckor senare i livet.

David Eager arbetar med standarder för lekplatssäkerhet och kommer i föredraget att diskutera hur man kan arbeta för att balansera säkerhet och och utmaningar så att lekplatser blir så säkra som de behöver vara - utan att bli "så säkra som möjligt".

Föreläsningen hålls på engelska.

Välkomna önskar
Nationellt resurscentrum för fysik
Kontakt: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se