lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Viktiga begrepp med anknytning till kraft och rörelse

Som inledning till undervisning om kraft och rörelse är det bra att veta vad eleverna kan sedan tidigare. Nordlab-materialet har förslag på inledande diagnoser. Det innehåller också fördjupningar om vad man ska tänka på och kommentarer om vanliga elevsvar. Skolverket har i februari 2014 publicerat ett mer begränsat stödmaterial.

Fotografen Howard Schatz har många foto i sin portfolio som kan användas för att illustrera rörelse och rörelseförändringar.

Se också "Benchmarks for science literacy":

Kort presentation för att introducera lekplatsfysik.

Boktips

Om du känner att du behöver fördjupa din grundkunskaper i fysik kan vi t.ex. rekommendera

  • Fysik i vardagen -257 vardagsmysterier förklarade över en kopp kaffe, av Patrik Norqvist och Maria Hamrin
  • Conceptual physics (eller Conceptual Physical Science or Conceptual Science) av Paul Hewitt