lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Energi och arbete

Energi kan varken skapas eller förintas, bara omvandlas.

Energiprincipen är en av fysikens hörnstenar. 

Ett exempel på energiomvandling är en pendel (t.ex. en gunga). När den dras ut till sitt högsta läge har den fått lägesenergi (som brukar skrivas mgh). När man sedan släpper gungan får den alltmer rörelseenergi mv2/2 tills den kommit till den nedersta punkten. Sedan omvandlas rörelseenergin till lägesenergi och gungan kommer nästan lika högt som den startade - men bara nästan, eftersom lite av energin har omvandlats till värme. Ett liknande exempel är berg- och dalbanor.

Andra energiformer är t.ex.

  • elastisk energi, som uppstår när en fjäder dras ut eller trycks ihop.
  • elektrisk energi
  • kemisk energi
  • strålningsenergi

Ljuset från solen ger energi som behövs för fotosyntesen. I växten leder detta till kemisk energi. När vi äter maten får vi energi som går åt för processerna i kroppen, för att hålla oss varma, och för att vi ska kunna utföra det arbete som behövs för att dra ut gungan.

Energiprincipen har också konsekvensen att det är omöjligt att skapa evighetsmaskiner.