lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Krafter och rörelselagar

Newtons lagar

Isaac Newton formulerade 3 lagar som beskriver samband mellan kraft och rörelse.

  1. En kropp förblir i ett tillstånd av vila eller likformig rätlinjig rörelse, om det inte påverkas av en kraft att ändra denna rörelse. ("Tröghetslagen")
  2. F = ma ("Kraftekvationen")
  3. Om en kropp A påverkar annan kropp B med en kraft, så påverkar B kroppen A med en lika stor men motriktad kraft. ("Kraft och motkraft")

Kommentarer.

  1. Newtons första lag strider mot våra vardagserfarenheter. Det behövs alltså inte någon kraft för att ett föremål ska fortsätta att röra sig, däremot för att det ska stanna. Pucken på isen skulle t.ex. fortsätta att röra sig tills isen tog slut, om inte friktionskraft och luftmotstånd bromsade den.
  2. Kraftekvationen kan också skrivas a = F / m och påminner om att det alltid behövs en kraft för att accelerera något, dvs både för att starta eller bromsa något eller för att något ska kunna åka runt i cirkel. När blilen svänger runt ett hörn trycker den samtidig inåt på oss som åker, för att vi inte ska fortsätta rakt fram (som vi skulle ha gjort utan den extra kraften från bilen)
  3. Lagen om kraft och motkraft betyder inte att alla krafter tar ut varandra - kraft och motkraft verkar på OLIKA kroppar. En bra demonstration av "Newtons trea" är att blåsa upp en ballong och släppa den utan att knyta. Ballongen skjuter då luften bakåt - och ballongen själv skjuts framåt.