lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Läge, hastighet, acceleration

Rörelse

Rörelse innebär en förflyttning och kräver en hastighet som brukar betecknas v (som i engelskans velocity).

Hastigheten talar om hur fort någonting rör sig, t.ex. att du kanske går med 1 meter per sekund (m/s). Hur fort du rör dig kallas också fart.

För att komma till en vän är det också viktigt att du går åt rätt håll, t.ex. österut.

Hastigheten har alltså både storlek och riktning.

Acceleration

En ändring i hastighet innebär en acceleration.  Till vardags pratar vi om acceleration som fartökning (t.ex. när en bil startar). I fysiken kan acceleration också vara en fartminskning (t.ex när bilen bromsar in), eller en ändring av riktningen, även om farten inte ändras (när bilen svänger runt ett hörn).

Ett vanligt exempel på acceleration är när vi släpper något som får falla fritt. Det accelererar då med tyngdaccelerationen g ≈ 9.82 m/s/s.

För att något ska accelereras krävs en kraft. Därför känns det i hela kroppen när man accelererar. Läs mer om krafter.

Vektor

Något som har både storlek och riktning kallas en vektor. Både hastighet och acceleration är alltså vektorer.